KARABAY APARTMANI ŞUBAT 2010 GİDER DÖKÜMÜ

2010-03-07 00:49:00

KARABAY APARTMANI ŞUBAT  2009 GİDER DÖKÜMÜ   NO GİDERİN NEVİ VE ALINDIĞI YERLER MİKTAR 1 GÖREVLİ  MAAŞI 620+24=644 TL 2 SİGORTA 250               TL 3 ORTAK GİDER ELEKTRİK 201.15          TL 4 ORTAK GİDER SU 33.40            TL 5 20 KG ÇÖP POŞETİ 45                 TL 6 ASANSÖR  AYLIK  BAKIM 35                 TL 7 SÜPÜRGE+SAP.SPREY 8.25              TL   TOPLAM GİDER 1217             TL   AİDAT  58                TL                                   Bİ... Devamı

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

2010-03-07 00:44:00

                      ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE                                                                         KAHRAMANMARAŞ  DAVACI :KARABAY APARTMANI SAKİNLERİ Necip Fazıl Mah. 22 sok.No 6   kat 5  no 10           KAHRAMANMARAŞ  (Yönetici) Aşağıda Adı Zikredilen Kat Malikleri Adına (Cemal Aligül -Abdulkerim Tufan-Zülkar Kaşka-Davut Gökçe-Eshabil Başkasap-Mehmet İşbaşarır-A.Kifayet Karabay-Tuncay Uğur-Derviş Karabay-C.Meral Besler-Mehmet Karabay-Ergün Sayan-M.Durdu Temizel-İsmail Kolukısa-Mehmet Çağman-Şahin Çetinkaya-Orhan Sağlam-Halil Çokparlamış-Sertaç Korkut) DAVALI:        Fahri  TEKÇE  02.02.1955  Mehmet oğlu ,merkez  Cüceli Köyü  052cilt,055sayfa,010sıra nosuna kayıtlı ve Merkez   Necip Fazıl Mahallesi  A.Türkeş Bul.İkizkent A blok no 7/21 adresinde ikamet etmekte    TEL: 0507 259 8819 DAVA KONUSU : Müteahhit olarak yaptığı apartmanın ssk borcunu ödemeyerek    kat maliklerinin oturma ruhsatını almasını engelleme ve  binayı   ve daireleri   sözleşme gereği 1. sınıf malzeme diyerek ıskarta ve defolu malzemeler kullanarak  sözleşme şartlarına  uygun yapmama ,  eksik bırakarak   haksız çıkar ve menfaat  sağlama ... Devamı

T.C.SANIŞTAY DAİRESİ YAPI KULLANMA İZNİ

2010-03-07 00:41:00

T.C. DANIŞTAY 6. DAİRE E. 1994/4348 K. 1995/1092 T. 16.3.1995 • YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMEMESİ ( SSK'ya Prim Borcu Olan Kişiden Satın Alınan Ruhsatlı Binaya ) • SSK'YA PRİM BORCU BULUNAN İŞVERENDEN SATIN ALINAN RUHSATLI BİNA ( Yapı Kullanma İzni Verilmemesi ) • PRİM BORCU BULUNAN İŞVERENDEN SATIN ALINAN RUHSATLI BİNA ( Prim Borcundan Dolayı Yapı Kullanma İzni Talebinin Reddi ) 3194/m.30 ÖZET : İşçi ve işveren ilişkilerinden dolayı sosyal sigortalar kurumuna prim borcu olup adına inşaat ruhsatı düzenlenen kişiden bağımsız bölümü satın alan kişiye yapı kullanma izni verilmemesi hukuka aykırıdır. İstemin Özeti: Trabzon İdare Mahkemesinin 11.3.1994 günlü, E:1993/1391, K:1994/240 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir. Tetkik Hakimi L.K.`nin Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. Savcı A.Ş.`nin Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir. Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Türk Milleti Adına karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü: Dava, ... Mahallesi, 23 pafta, 281 ada, 15 parsel sayılı yerde bulunan binanın 3 numaralı bağımsız bölümüne, işverenin Sosyal Sigortalar Kurumuna prim borcu bulunmadığ... Devamı

Yapı kullanım izin belgesi için istenen evraklar ise şunlar:

2010-03-07 00:31:00

Yapı kullanım izin belgesi için istenen evraklar ise şunlar: BİNAYI yapan müteahhidin SSK ilişik kesme belgesi (SSK'dan) MÜTEAHHİDİN vergi ilişik kesme belgesi (Vergi dairesinden) KANAL vizesi (ilgili şehrin su ve kanalizasyon idaresinden) TEMEL vizesi ISI yalıtım vizesi TOPRAK vizesi DEMİR vize kartı İSKÂN harçları YAPI denetim uygunluk belgesi ASANSÖR vizesi BİNANIN cephe fotoğrafları (Fazla aranmıyor) UYGUNLUK belgesi TELEKOM uygunluk belgesi SIĞINAK uygunluk belgesi (Kaymakamlık Sivil Savunma Müdürlüğü) NUMARATAJ uygunluk belgesi (Belediye Fen İşleri'nden)                                     KAT MÜLKİYETİ KANUNU       Kanun Numarası          : 634     Kabul Tarihi            : 23/6/1965     Yayımlandğı R. Gazete   : Tarih: 2/7/1965  Sayı: 12038     Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5  Cilt: 4  Sayfa: 2932                                   BİRİNCİ BÖLÜM                                   Genel Hükümler      A) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı:      I-Genel kural:        Madde 1 - Tamamlanmış bir yapının kat, daire,... Devamı

GECELERİN SESSİZLİĞİ

2010-03-07 00:11:00
GECELERİN SESSİZLİĞİ | görsel 1
GECELERİN SESSİZLİĞİ | görsel 2
GECELERİN SESSİZLİĞİ | görsel 3
GECELERİN SESSİZLİĞİ | görsel 4
GECELERİN SESSİZLİĞİ | görsel 5
GECELERİN SESSİZLİĞİ | görsel 6
GECELERİN SESSİZLİĞİ | görsel 7
GECELERİN SESSİZLİĞİ | görsel 8
GECELERİN SESSİZLİĞİ | görsel 9
GECELERİN SESSİZLİĞİ | görsel 10
GECELERİN SESSİZLİĞİ | görsel 11
GECELERİN SESSİZLİĞİ | görsel 12
GECELERİN SESSİZLİĞİ | görsel 13

GECELERİN SESSİZLİĞİ Devamı

KARABAY APARTMANI 2010 OCAK AYI GİDER-GELİR

2010-03-06 19:25:00

  OCAK  2010 GİDER LİSTESİ   NO GİDERİN NEVİ VE ALINDIĞI YERLER MİKTAR GİDER İRTİBAT 1 GÖREVLİ  MAAŞI 620 TL   2 SİGORTA 220   3 ORTAK GİDER ELEKTRİK 240.55   4 ORTAK GİDER SU 21.11   5 BERK MERMER SANAYİ        250+250+250  son taksit 250 3/3  son taksit 6 KAPICI 2.5 TON KÖMÜR  ÇEKME ÜCRETİ 20   7 ASANSÖR BAKIM ÜCRETİ 35   8 İSTİNAD ( ÇEVRE DUVARI ) GİDERİ: Kum 100 tl      05392705589   davarcıoğlu tic senem ayşe anaokulu karşısı Çimento 42.5 derecelik 6750 torbası 22 torba davarcıoğlu tic. 05392705589 AKİF  TİC.( çarşı postane yanı25kg toz boya   90+5  TL KANAT BOYA kıprıs meydanında (20kg marşal boya ,astar) 135 tl Usta  gideri 1000  tl 1488.5 DUVARI YAPAN USTA TLF 5364230761 9 TOPLAM   GİDERLER    2895 ... Devamı

KARABAY APARTMANI ARALIK 2009 GİDER

2010-03-06 19:09:00

                            KARABAY APARTMANI ARALIK 2009 GİDER         NO GİDERİN NEVİ VE ALINDIĞI YERLER MİKTAR GİDER İRTİBAT 1 GÖREVLİ  MAAŞI 620 TL   2 SİGORTA 220   3 ORTAK GİDER ELEKTRİK 240.55   4 ORTAK GİDER SU 21.11   5 BERK MERMER SANAYİ        250+250+250  son taksit 250 3/3  son taksit 6 KAPICI 2.5 TON KÖMÜR  ÇEKME ÜCRETİ 20   7 ASANSÖR BAKIM ÜCRETİ 35   8 İSTİNAD ( ÇEVRE DUVARI ) GİDERİ: Kum 100 tl      05392705589   davarcıoğlu tic senem ayşe anaokulu karşısı Çimento 42.5 derecelik 6750 torbası 22 torba davarcıoğlu tic. 05392705589 AKİF  TİC.( çarşı postane yanı25kg toz boya 90+5  TL KANAT BOYA kıprıs meydanında (20kg marşal boya ,astar) 135 tl   1488.5   ... Devamı

KARABAY APARTMANI ŞUBAT 2010 GİDER DÖKÜMÜ

2010-03-06 18:50:00

      KARABAY APARTMANI ŞUBAT  2010 GİDER DÖKÜMÜ   NO GİDERİN NEVİ VE ALINDIĞI YERLER MİKTAR 1 GÖREVLİ  MAAŞI 620+50=644 TL 2 SİGORTA 250               TL 3 ORTAK GİDER ELEKTRİK 201.15          TL 4 ORTAK GİDER SU 33.40            TL 5 20 KG ÇÖP POŞETİ 45                 TL 6 ASANSÖR  AYLIK  BAKIM 35                 TL 7 SÜPÜRGE+SAP.SPREY 8.25              TL   TOPLAM GİDER 1217             TL   ŞUBAT AİDATI  58                TL                             ... Devamı

KARABAY APARTMANI ŞUBAT 2010 GİDER DÖKÜMÜ

2010-03-06 18:50:00

      KARABAY APARTMANI ŞUBAT  2010 GİDER DÖKÜMÜ   NO GİDERİN NEVİ VE ALINDIĞI YERLER MİKTAR 1 GÖREVLİ  MAAŞI 620+50=644 TL 2 SİGORTA 250               TL 3 ORTAK GİDER ELEKTRİK 201.15          TL 4 ORTAK GİDER SU 33.40            TL 5 20 KG ÇÖP POŞETİ 45                 TL 6 ASANSÖR  AYLIK  BAKIM 35                 TL 7 SÜPÜRGE+SAP.SPREY 8.25              TL   TOPLAM GİDER 1217             TL   ŞUBAT AİDATI  58                TL                             ... Devamı

Özgüven Nasıl Gelişir?

2010-03-06 00:41:00

Çocuğunuzun hayatta başarılı olmasının ön koşullarından biri kendine güvenli bir birey olarak yetişmesidir. Oysa kızgınlık anında söylenen sözler, verilen olumsuz tepkiler özgüven gelişimini engeller. Çocuklar okul çağına geldiklerinde özsaygı duygusu da gelişmiş olur. Özsaygısı gelişmiş bir çocuk yeni şeyler denemek, arkadaş edinmek ve genel anlamda başarılı olmak için özgüvene sahip olur. Özsaygısı fazla gelişmemiş bir çocuksa bu alanlarda zorluk çeker ve daha çok yardıma ihtiyaç duyar. Çocuğunuza nasıl güven aşılayabilirsiniz? Çocuğunuzun kendine güven duygusu geliştirmesinde size büyük görev düşüyor. Bunun çocuğunuzun tüm hayatını etkileyeceğini düşünerek şu ipuçlarından faydalanabilirsiniz: Çocuğunuza inanın ve bunu gösterin. Kendisinin değerli ve herkesçe sevilebilecek biri olduğunu anlamasını sağlayın. Onu övün ve olumlu davranışlarına olumlu tepkiler verin. Çocuğunuz değerini ve başarılarını sizin onun hakkında ne düşündüğünüzle ölçer. "Aferin, bu zor bir işti ve sen bunu başardın." gibi sözler genç kulaklara müzik gibi gelir. Ayrıca çocuğunuzla konuşurken hata yapmanın normal olduğunu, herkesin hata yapabileceğiniz ve bunun büyümenin bir parçası olduğunu da söyleyin. Fazla eleştirel olmaktan kaçının. Bu, özgüvene zarar verir.Onu dinlediğinizi belli edin. Çocuğunuzun anlattıklarını dikkatle dinleyin, anladığınızdan emin olmak için duyduklarınızı tekrarlayın ve çocuğunuzun anlatmaya devam etmesini sağlamak için olumlu tepkiler verin. Çocuğunuzun duygularını anladığınızı gösterin ve onun bu duyguları sözel olarak ifade etmesine yardımcı olun. Davranışları eleştirin,... Devamı

15 adımda zekanızı geliştirin daha pratik ve akılcı düşünün

2010-03-06 00:35:00

Zekanızı parlatan öneriler 1. Doğru zamanlama yapın. Çoğu yetişkin insan sabahları, çoğu geç insan ise öğleden sonra daha net düşünür. En iyi düşünme zamanınızı belirleyin ve en zor beyin çalışmalarınız için o zamanı rezerve edin. 2. İyi bir eğitim alın fakat abartmayın. Psikolog Dean Keith Simonton, okula gitmenin yaratıcılık üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu söyler. Ardından artan bir şekilde, mezuniyete odaklanma yaratıcılığı düşürür. “Etkili yazmada psikiyatrist olarak büyük bir yazar olmazsınız.” 3. Konfiçyüsü dinleyin. Bir numara “hafıza yardımı” hafıza araştırmacılarının kendileri tarafından kullanılır: Not edin. Bir Çin atasözü “en zayıf mürekkep en güçlü hafızadan daha kalıcıdır”. 4. Araştırmalar bir fincan kahvede bulunan kafein miktarının konsantre olmanıza yardımcı olacağını gösteriyor. Fakat kaygıya meyilli iseniz; bu bir işe yaramayabilir.. 5. Var olanlar için yeni hafızaları sağlama bağlayın. Michigan Üniversitesi Bilişsel Araştırmacı Denise Park, “Varolan hafızanızın yeni bilgilere uyum sağlayan bir darağacı olarak düşünün. Yeni bilgileri ayrılan alanın dışında bırakmayın. Özel olarak, hafıza kaybı için ilaç var mıdır diye sordunuz. Hafıza kaybı için herhangi bir reçeteli ilaç olup olmadığını bilmiyorum” diyor. 6. Uygulama yapın. Yeni becerileri öğrenme ve sürekli uygulama yapma beynin internal organizasyonunu değiştirmek için ortaya çıkar. Bir çalışma, periodik eğitim dönemlerinin 70 yaşlarında olan gönüllülerin, 7 yaşlarındayken sahip olduklarından daha iyi bilişsel ve hafıza becerilerine yardımcı olduğunu gösteriyor. “uygulama gerçekten işe yarar” der Nation... Devamı

ÖZLEM

2010-03-05 23:57:00

Gücüm Yetmesin Karanlık zindanların, Benliğime işlendiği bir anda, Hasretin,buram buram Koktuğu bir anda, Çiçeğe özlem,bahara özlem, Kısacası bir tanem, Varlığına,tenine,kokuna Özlem duyduğum,bir anda Gel ki; Seni unutmaya, Asla gücüm yetmesin... Bir ürpertinin, Vücudumu sardığı bir anda, Yalnızlığın yüreğime, Saplandığı bir anda, Sana özlem,sesine özlem Sevgine özlem, Kısacası bir tanem, Deniz mavisi gözlerine Özlem duyduğum bir anda, Gel ki; Seni unutmaya, Asla gücüm yetmesin... Anlamsız duyguların, Beynimi kemirdiği bir anda, Hayatın katlanmaz olduğuna, İnandığım bir anda, Toprağa özlem,güneşe özlem, Yağmura özlem, Kısacası bir tanem, Ölüme,ölüme özlem duyduğum bir anda Gel ki; Seni unutmaya, Asla gücüm yetmesin... Devamı

özlem

2010-03-05 23:53:00

ölümü özlem herkes yaşamak istedikçe ben neden her geçen gün ölümü özlüyorum delilircesine hissediyorum,yaklaşıyorum,sabırla bekliyorum en büyük özlemime kavuşacağım günü ölüme sarılacağım onla buluşacağım gübü hayal ediyorum hep onu hiç bırakmıycam tıpkı sevgilisine sarılınca o'nu hiç bırakma istemeyen aŞık gibi... güLüne kavuşmuş bülbül gibi.... ölümü bekliyorum AzraiL'in adımlarını duyuyorum öLümü hissediyorum.... Devamı

SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ

2010-03-05 20:29:00
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 1
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 2
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 3
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 4
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 5
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 6
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 7
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 8
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 9
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 10
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 11
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 12
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 13
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 14
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 15
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 16
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 17
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 18
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 19
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 20
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 21
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 22
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 23
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 24
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 25
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 26
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 27
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 28
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 29
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 30
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 31
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 32
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 33
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 34
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 35
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 36
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 37
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 38
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 39
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 40
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 41
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 42
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 43
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 44
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 45
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 46
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 47
SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU KAHRAMANMARAŞ | görsel 48

SİVİL SAVUN MA GÜNÜ 28 ŞUBAT SÜRECİ AKABİNDE YAPILAN TATBİKAT  SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULA KAHRAMANMARAŞ  KOORDİNATÖR    HAMDİ ATA Devamı

deprem

2010-03-04 20:09:00
deprem | görsel 1
deprem | görsel 2
deprem | görsel 3
deprem | görsel 4
deprem | görsel 5
deprem | görsel 6
deprem | görsel 7
deprem | görsel 8

2010 sdio deprem tatbikatı koordinatör h.ata Devamı

BAZEN

2010-03-03 02:24:00
BAZEN | görsel 1
BAZEN | görsel 2

YAŞAM VE İNSANOĞLU Devamı

YAŞAM VE SEN

2010-03-03 01:25:00
YAŞAM VE SEN | görsel 1

Kıyamet Saati “Kıyamet, filan tarihte kopacaktır.” demek haddime olmadığı halde, burada size tarih tahmin etme cüretinde bulunacağım. Elbette kimse yarın başına ne geleceğinden emin olamaz. Ama, ölüm yaklaştıkça, yakınlığını hissedersiniz. Yaratan, yaklaşarak iyice açıklanma noktasına gelen kıyameti “Neredeyse gizleyeceğim.”(1) diyor. Kıyamet iyice yaklaştığında da, geldi geliyor demeye başlarsınız ve tahminleriniz doğruya yaklaşır. Allah şöyle uyarır: “Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun zamanını Ondan başkası açıklayamaz. O göklere de, yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir.”(2)“Kıyametin zamanı hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın katındadır. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez.”(3)“Kıyamet yaklaştıkça yaklaşmıştır.”(4)“Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Habersiz oyalanıyorsunuz.”(5)   26 Ekim 1992 gecesi rüyamda kıyametin kopuşunu görmüştüm. Kıyametin başlayacağını anlayınca, caddelere daldım; karşılaştıklarımı kollarından tutup, ahirete hazırlanmamız gerektiğini anlatıyordum. Her kimi yakaladıysam, sözümü bitiremeden elimden sıyrılıp gitti. Anlatamamamın üzüntüsüyle koşuştururken, yıkılış başladı ve ben köşeme çöküp, ölümü izledim. Dünya dalgalanıyor; çatlayıp parçalanan zeminlerden alevler fışkırıyordu. Üzerime serpilecek kaya, dağ veya alev yığınlarının korkusu içerisindeydim. Dizlerime kapanıp beklerken, “Allah’ım, bana acı verme!” diyordum. Karanlıkta bedenimi kaybettim. Ardından, kömürleşmiş harabeler üzerinde gözlerimi açtım; bir yerlere doğru ilerliyordum. İçimden, “Neden dinlemedik, anlamadık.” diye ... Devamı

KARA-BAY-APARTMANI

2010-03-03 01:21:00
KARA-BAY-APARTMANI | görsel 1

Ahirete giden gelen var mı? Günlük hayatımızda, ahiretin varlığı hakkında derinliğine nüfuz edilmeyince zorlandığımız sorularla karşılaşırız. Bunlar "Görmediğime inanmam" safsatasının arkasına sığınan materyalistlerin, bir iman vadisini daha inkar için kullandıkları, devrini çoktan kapamış hezeyanlardır. Evet, insan akıl ve mantığının bir hadiseyi hâlihazır için kabullenip de onu istikbal için inkar etmesinden daha korkunç bir tezat düşünülemez. Aslında ahiretin varlığına delil olarak içinde yaşadığımız hayat kafidir. İkinci bir hayatın varlığını inkar edenler, içinde yaşadıkları hayatı inkar edebilirler mi? Edemezler. Çünkü; bir kumandanın hiç yoktan bir orduyu toplayıp emri altına alması mı daha kolaydır, yoksa vazifesini öğrenmiş, birbiriyle tanışmış ve istirahat için dağılmış bir orduyu teşkil eden askerleri, tekrar bir boru sesiyle bir araya getirmesi mi daha kolaydır? Hangisi? Elbette ikincisi. Bu misal gibi, Rabbimiz, bizi yokluk karanlıklarından çıkarıp, pırıl pırıl bir alemde hayat dediğimiz nimeti vermiş olduğuna göre, ölünce aynı işin bir kere daha tekrarlanması nasıl imkansız olabilir. Üstelik birincisine göre daha kolay değil midir? Hem bir yerden veya bir şeyden haber vermek için, o yere gitmek veya o şeyi mutlaka gözümüzle görmek mi gerekir? Astronomi ilmi bize yıldızlardan, galaksilerden, bahsetmektedir. Uzayda hala ışığı bize ulaşamayan nice yıldızlar vardır. Peki buralara kim gidip, kim gelmiştir? Bu konu ile alakalı olarak Bediüzzaman Hazretleri şöyle der: "Perde-i gayb içindeki alem-i ahirete ait menzilleri dünya gözümüzle görmek ve göstermek için, ya kainatı küçültüp iki vilayet derecesine getirmeli, veyahut göz&... Devamı

KARA-BAY

2010-03-03 01:18:00
KARA-BAY | görsel 1
KARA-BAY | görsel 2
KARA-BAY | görsel 3
KARA-BAY | görsel 4

KARABAY APARTMANI Devamı

KARA-BAY

2010-01-13 21:43:00
KARA-BAY | görsel 1
KARA-BAY | görsel 2
KARA-BAY | görsel 3
KARA-BAY | görsel 4
KARA-BAY | görsel 5
KARA-BAY | görsel 6
KARA-BAY | görsel 7
KARA-BAY | görsel 8

    KARABAY Devamı

BU GÜNE GERÇEKLERLE GELDİK,HAYALLERLE YAŞAMAK

2009-09-04 00:23:00

                                                   HERKESİN BİR HAYALİ VAR MIHer şey bir tek adamın rüyası ile başlamıştı. Bir gün bir adam çıktı, hayal edilmezi hayal etti, asla olmaz denilene ben yapacağım dedi. Çok denedik imkansız diyenlere sessiz bir yürüyüşle cevap verdi. Yürüdükçe çoğaldılar, hayallerine yürüdükçe geceler gündüze, esaret çığlıkları özgürlük türkülerine, aşılmaz duvarlar kumdan kalelere dönüşüverdi. Her şey tek bir rüya ile başlamıştı.        Herkesin bir hayali / rüyası vardır oysa. Hayal etmek ümit etmektir.  Sabah uyandığında peşinde koşacağın bir umudun, bir davanın olmasıdır. Hayallerini yitirmişse insan, yaşam makinesini zamansız kapatmış, bir yatakta sadece ölümü düşleyen adam gibi ölümünü beklemektedir.  Yürümesi, konuşması, evrak imzalaması, yemek yapıyor olması fark etmez. Ruhu çoktan Şeh Adil Mezarlığı’nda yerini almış, geriye sadece suret kalmıştır.   Devamı

2009-09-03 03:37:00

                              ÖLÜMİNSaN YaKLaŞTıKÇa YaKLaŞTıĞıNDaN aYRı... BeLKi YaKıNıMıZ YoKTuR (c.c)'taN GaYRı... ÖLeCeGiZ öLeCeGiZ MüJDeLeR oLSuN ! öLüMüDe öLDüReN RABBE SeCDeLeR oLSUn ! Devamı

ÖLÜM

2009-09-03 03:32:00

               ÖLÜMölüm güzel şey, budur perde ardından haber,hiç güzel olmasaydı, ölür müydü peygamber?o dem ki perdeler kalkar, perdeler iner,azrail'e "hoşgeldin!" diyebilmekte hüner!!! Devamı

YALAN DÜNYA

2009-09-03 03:28:00

   YalaN DünyaNe bitmez çilesi var, Şu yalancı dünyanın. İmânı, vicdânı kör, Şu yalancı dünyanın. Meyledersen varına, Leke sürer ârına, Bakma sahte kârına, Şu yalancı dünyanın. Nicesi bel bağladı, Mahzûn oldu ağladı, Zûlmü akıp, çağladı, Şu yalancı dünyanın. Kalan mı var üstünde? Hayır olmaz kastında! Vefâ yoktur dostunda! Şu yalancı dünyanın! Mü'min çeker cefâsın, Münkir sürer sefâsın, Ne ararsın vefâsın, Şu yalancı dünyanın. Mütekebbir olanlar, Nerde, Rabb'lik kılanlar? Neyin buldu bulanlar! Şu yalancı dünyanın. Ozan İlo'm, şol beyler, Toprak altında neyler? Vasfını beyân eyler, Şu yalancı dünyanın. Devamı

ÖLÜM

2009-09-03 03:22:00

                ÖLÜMÖlüm kurtuluştur ölüm mutluluk Alınları yere sürmektir ölüm Muhabbete hicret etmek kutluluk Güzün defterini dürmektir ölüm Üstünlük takvayla kıymet işince Gönüller gül açmaz ses gürleşince Artıyla eksiler nötürleşince Şekilden şekile girmektir ölüm Dünyaya aşığın gözüyle bakmak Bulutun üstünden abayı yakmak Aşk ile gönülden gönüle akmak Dünyadan öteyi görmektir ölüm Gönlünü sevdaya pazar ederek Nefsi yenik bitkin bizar ederek Hakikat bağına nazar ederek Dünyayı ayağa sermektir ölüm Yufka yürek ile tatlı dil ile Vakarlı hal ile gonca gül ile Dünya metahını itip el ile Köpek nefse öğüt vermektir ölüm Marifet dost olup dostu güldürmek Her aza'yı bin parçaya böldürmek Şu yılan şu akrep nefsi öldürmek Ölmeden ölüme ermektir ölüm Devamı

2009-09-03 02:37:00

KARABAY APARTMANIKÖMÜR VEYA  DOĞALGAZLA ISINMA TESBİT ANKETİDİR ADI        :           …………………. SOYADI:           …………………         TERCİHİNİZKömür+Doğalgaz+şofben+ocak=(   ) Kombi+doğalgaz+ocak       (   ) Karabay Apartmanı sakinleri;29.08.2009 tarihinde apartmanımızca yapılan genel kurul toplantısında gündem maddeleri görüşülerek mutabakat sağlanmıştır.     Ancak apartmanımızın ileriye yönelik ısıtma prosüdürü ile ilgili fikir ayrılığı gündeme gelmiştir.Buna istinaden bu anket bilgilerinize sunulmuştur.  Gündeme gelen bu fikir ayrılığı tüm bina sakinlerini ilgilendirmektedir.Tüm dairelerin görüşleri alınarak  ısınma şeklinin tesbiti yapılacaktır. a)       Birinci görüş; Isınma biçiminin gelecek yılda kömür olup doğalgazın ocakta ve şofbende kullanılması gerektiği ifade edilmiştirKömür+Doğalgaz+şofben+ocak b)      İkinci görüş;Gelecek yıl ısınma sisteminin ferdi olarak kombi taktırılarak doğalgazla ısınmaya geçmeyi önermektedirlerKombi+doğalgaz+ocak Sizde hangisini tercih ediyorsanız sağ üst köşeye karşılarına  işaret koyunuz   (x) lüzum görürseniz sağ alt tarafa  görüşlerinizi yazabilirsiniz.       GÖRÜŞLERİNİZİ BURAYA                      YAZABİLİRSİNİZ ................................. Devamı

YÖNETİM PLANI

2009-09-03 02:30:00

KARABAY APARTMANI SAKİNLERİNE *  APARTMANIMIZLA İLGİLİ, YÖNETİMCE YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMALAR, MADDİ OLANAKLAR ÖLÇÜSÜNDE, 2009-2010 YILI İÇERİSİNDE DE SÜRDÜRÜLECEKTİR.   *    HER AY ,HER DAİREYE GELİR VE GİDERLERLE İLGİLİ AÇIKLAYICI, AYRINTILI  DÖKÜMAN GÖNDERİLECEKTİR.    * KORİDORLARA, APARTMAN BOŞLUKLARINA, MERDİVENLERE, KAPI ÖNLERİNE KOKULU MADDELER, SİGARA İZMARİTİ, ÇÖP  vb... ATMAYINIZ !...     *  PAZARTESİ VE PERŞEMBE GÜNLERİ  BİNA TEMİZLİĞİ YAPILACAKTIR.       * DUVARLARI TAHRİP EDENLERİ, KİRLETENLERİ, APARTMANA ZARAR VERENLERİ GÖRÜRSENİZ, GEREKLİ UYARILARI YAPINIZ!     * PENCERELERDEN, BALKONLARDAN SOKAĞA ÇÖP ATMAYINIZ; HALI, SOFRA ÖRTÜSÜ SİLKMEYİNİZ.  MERDİVENLERİ KİRLETEN, SIZDIRAN ÇÖP POŞETLERİ KULANMAYINIZ!    * ÇÖP ATIKLARINI  20: 00—21:00 SAATLERİ DIŞINDA LÜTFEN KORİDORA BIRAKMAYALIM.* GENEL GÖRÜNÜM, TEMİZLİK VE DÜZEN AÇISINDAN, KAPI ÖNLERİNDE AYAKKABI, AYAKKABILIK POŞET, VB. EŞYALAR  BIRAKMAYINIZ. (Kapı önlerindeki eşyalarınızın kaybolması mesuliyeti sizlere ait olacaktır)    * DIŞ KAPI ÖNÜNDEKİ YOLA KÂĞIT, ÇÖP, İZMARİT ATMAYINIZ!   * APARTMAN İÇİNDE, KORİDORLARDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ YAPMAMAYA ÖZEN GÖSTERİNİZ: KAPILARI SERT VE GÜRÜLTÜLÜ ŞEKİLDE KAPATMAYINIZ.GECE GEÇ SATLERDE, ALT YA DA ÜST, YAN KOMŞULARI RAHATSIZ EDECEK GÜRÜLTÜLER YAPMAMAYA DİKKAT EDİNİZ...    * YANGIN VE DEPREM OLASILIĞINA KARŞI, AİLECE DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNUZ.  (Deprem çantası  hazırlayınız )   * APARTMANIMIZDAKİ TEMİZLİ... Devamı

KARABAY APARTMANI YÖNETİM PLANI

2009-09-03 02:23:00

KARABAY APARTMANI SAKİNLERİNE *  APARTMANIMIZLA İLGİLİ, YÖNETİMCE YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMALAR, MADDİ OLANAKLAR ÖLÇÜSÜNDE, 2009-2010 YILI İÇERİSİNDE DE SÜRDÜRÜLECEKTİR.   *    HER AY ,HER DAİREYE GELİR VE GİDERLERLE İLGİLİ AÇIKLAYICI, AYRINTILI  DÖKÜMAN GÖNDERİLECEKTİR.    * KORİDORLARA, APARTMAN BOŞLUKLARINA, MERDİVENLERE, KAPI ÖNLERİNE KOKULU MADDELER, SİGARA İZMARİTİ, ÇÖP  vb... ATMAYINIZ !...     *  PAZARTESİ VE PERŞEMBE GÜNLERİ  BİNA TEMİZLİĞİ YAPILACAKTIR.       * DUVARLARI TAHRİP EDENLERİ, KİRLETENLERİ, APARTMANA ZARAR VERENLERİ GÖRÜRSENİZ, GEREKLİ UYARILARI YAPINIZ!     * PENCERELERDEN, BALKONLARDAN SOKAĞA ÇÖP ATMAYINIZ; HALI, SOFRA ÖRTÜSÜ SİLKMEYİNİZ.  MERDİVENLERİ KİRLETEN, SIZDIRAN ÇÖP POŞETLERİ KULANMAYINIZ!    * ÇÖP ATIKLARINI  20: 00—21:00 SAATLERİ DIŞINDA LÜTFEN KORİDORA BIRAKMAYALIM.* GENEL GÖRÜNÜM, TEMİZLİK VE DÜZEN AÇISINDAN, KAPI ÖNLERİNDE AYAKKABI, AYAKKABILIK POŞET, VB. EŞYALAR  BIRAKMAYINIZ. (Kapı önlerindeki eşyalarınızın kaybolması mesuliyeti sizlere ait olacaktır)    * DIŞ KAPI ÖNÜNDEKİ YOLA KÂĞIT, ÇÖP, İZMARİT ATMAYINIZ!   * APARTMAN İÇİNDE, KORİDORLARDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ YAPMAMAYA ÖZEN GÖSTERİNİZ: KAPILARI SERT VE GÜRÜLTÜLÜ ŞEKİLDE KAPATMAYINIZ.GECE GEÇ SATLERDE, ALT YA DA ÜST, YAN KOMŞULARI RAHATSIZ EDECEK GÜRÜLTÜLER YAPMAMAYA DİKKAT EDİNİZ...    * YANGIN VE DEPREM OLASILIĞINA KARŞI, AİLECE DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNUZ.  (Deprem çantası  hazırlayınız )   * APARTMANIMIZDAKİ TEMİZLİ... Devamı

KAPICI SÖZLEŞMESİ

2009-09-03 02:18:00

                                               KAPICILIK SÖZLEŞMESİ   İŞVEREN : Karabay   Apartmanı Yönetim Kurulu YÖNETİCİ: Kat malikleri adına;  HAMDİ  ATA İŞYERİ :Karabay Apartmanı  ADRESİ : Necip Fazıl Mahallesi  22 sokak,No:6   KAHRAMANMARAŞKAPICI Adı ve soyadı Durdu ŞİŞMAN Doğum tarihi   :01.01.1975 Baba adı   :        Hacı Mehmet Adresi :              Necip Fazıl Mahallesi  22 sokak,No:6   KAHRAMANMARAŞYAPILACAK İŞ : Kapıcı;kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin,müştemilatının temizliğini yapmak,ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak,çöpleri toplamak,kış aylarında kaloriferi yakmak, bahçenin bakım ve sulama işlerini yapmakla görevlidir. İŞE BAŞLAMA TARİHİ :29.08.2009 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :Bir  yılÜCRET : Aylık 550 TL. ÜCRET ÖDEME ZAMANI : Her ayın 20'ine kadar ödenir.  KAPICI KONUTU : Kapıcı;kapıcı dairesinde 200 TL karşılığında oturacaktır. KAPICI KONUTUNUN ELEKTRİK-SU GİDERİ : Depozitoları ilgili idarelere kapıcı tarafından yatırılarak,elektrik , su ve ısınma (kömür veya doğalgaz )giderleri kendisi tarafından ödenecektir. ÇALIŞMA SAATLERİ : Günde 7,5 haftada 45 saat çalışılacaktır. YAZ AYLARINDA :   07.30 - 10.30 (3 saat çalışma)               10.30 - 14.00 (Ara dinlenmesi)          14.00 - 15.30 (1,5... Devamı