görseller

2010-11-10 00:29:00
görseller | görsel 1
görseller | görsel 2
görseller | görsel 3
görseller | görsel 4
görseller | görsel 5
görseller | görsel 6
görseller | görsel 7
görseller | görsel 8
görseller | görsel 9
görseller | görsel 10
görseller | görsel 11
görseller | görsel 12
görseller | görsel 13
görseller | görsel 14
görseller | görsel 15
görseller | görsel 16
görseller | görsel 17
görseller | görsel 18
görseller | görsel 19
görseller | görsel 20
görseller | görsel 21
görseller | görsel 22
görseller | görsel 23
görseller | görsel 24
görseller | görsel 25
görseller | görsel 26

örnek uygulama Devamı

1-2-3-4-5 SERBEST ETKİNLİKLER FAALİYET PLANI

2010-09-21 00:02:00

Süleyman Demirel İLKÖĞRETİM  OKULU SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ   .. SINIF  AYLIK FAALİYET PLANI SÜRE SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ  AYLIK FAALİYET PLANI   AY HAFTA DERS SAATİ HEDEFLER   KONULAR   ÖĞRENME – ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ   KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ   DEĞERLENDİRME (Hedef ve DAVRANIŞLARA Ulaşma Düzeyi)   EYLÜL 2 9       Şarkılı oyun müziklerine uygun hareketlerle eşlik eder. Okuduğu metni türüne uygun okur. Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler hazırlar. Yığma dizme ve yerleştirme işleri yapar. Artık malzemeleri kullanarak görsel tasarımlar yapar. Farklı oyunlar bularak arkadaşlarıyla oynar. Düzeye uygun bir filmi izler ve çıkarımda bulunur. Ulusal bayramların coşkusunu rontlar ,halk oyunları,spor ve dans etkinliklerine katılarak gösterir. Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak bireysel ve eşli olarak nesneleri hareket ettirir. Milli bayramları kutlamak için hazırlık yapar ve alternatif üretir. Okulu ve çevresini korumak için alternatif üretir... Devamı

2010-2011 SERBEST ETKİNLİKLER FAALİYET PLANI

2010-09-21 00:00:00

Süleyman Demirel İLKÖĞRETİM  OKULU SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ   .. SINIF  AYLIK FAALİYET PLANI SÜRE SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ  AYLIK FAALİYET PLANI   AY HAFTA DERS SAATİ HEDEFLER   KONULAR   ÖĞRENME – ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ   KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ   DEĞERLENDİRME (Hedef ve DAVRANIŞLARA Ulaşma Düzeyi)   EYLÜL 2 9       Şarkılı oyun müziklerine uygun hareketlerle eşlik eder. Okuduğu metni türüne uygun okur. Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler hazırlar. Yığma dizme ve yerleştirme işleri yapar. Artık malzemeleri kullanarak görsel tasarımlar yapar. Farklı oyunlar bularak arkadaşlarıyla oynar. Düzeye uygun bir filmi izler ve çıkarımda bulunur. Ulusal bayramların coşkusunu rontlar ,halk oyunları,spor ve dans etkinliklerine katılarak gösterir. Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak bireysel ve eşli olarak nesneleri hareket ettirir. Milli bayramları kutlamak için hazırlık yapar ve alternatif üretir. Okulu ve çevresini korumak için alternatif üretir... Devamı

serbest etkinlikler yıllık faaliyet planı

2010-09-20 23:57:00

Süleyman Demirel İLKÖĞRETİM  OKULU SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ   .. SINIF  AYLIK FAALİYET PLANI SÜRE SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ  AYLIK FAALİYET PLANI   AY HAFTA DERS SAATİ HEDEFLER   KONULAR   ÖĞRENME – ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ   KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ   DEĞERLENDİRME (Hedef ve DAVRANIŞLARA Ulaşma Düzeyi)   EYLÜL 2 9       Şarkılı oyun müziklerine uygun hareketlerle eşlik eder. Okuduğu metni türüne uygun okur. Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler hazırlar. Yığma dizme ve yerleştirme işleri yapar. Artık malzemeleri kullanarak görsel tasarımlar yapar. Farklı oyunlar bularak arkadaşlarıyla oynar. Düzeye uygun bir filmi izler ve çıkarımda bulunur. Ulusal bayramların coşkusunu rontlar ,halk oyunları,spor ve dans etkinliklerine katılarak gösterir. Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak bireysel ve eşli olarak nesneleri hareket ettirir. Milli bayramları kutlamak için hazırlık yapar ve alternatif üretir. Okulu ve çevresini korumak için alternatif üretir... Devamı

KARABAY APARTMANI AĞUSTOS GİDER

2010-08-13 23:46:00

   KARABAY  APARTMANI   AĞUSTOS  2010   GELİR- GİDER  DÖKÜMÜ     NO GİDERİN NEVİ VE  ALINDIĞI YERLER MİKTAR 1 GÖREVLİ  MAAŞI  Maaş           646.50tl      tazminat     50 Tl 696.5   TL 2 SİGORTA  265 tl +muhasebe ücreti 30  TL   TLF  03442142080 295   TL 3 ORTAK GİDER ELEKTRİK 85.20 TL 4 ORTAK GİDER  SU 97.56  TL 5 41     ADET MAZI ÇİTİLİ  80 TL 3 AY ÖNCE ALINDI ÖN BAHÇE DUVAR DİBİNE DİKİLDİ     Mazının tanesi  2 tl den alınmıştır     15 tl nakliye ödenmiştir 95  TL 6 ASANSÖR  BAKIM  ÜCRETİ 35     TL   TOPLAM   GİDER 1304  TL   TOPLAM   GELİR   açık 2 tl      1302 TL    AİDAT  62 TL Kiracı Aidat       58  TL       ... Devamı

Euclides Geometrisi

2010-08-06 14:07:00

1. XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyıl boyunca genel olarak matematiğin özel olarak geometrinin temelleri konusunda matematik felsefesi bağlamında pek çok çalışma yapıldı. Bu tarihten önce, özellikle geometri, XIX. yüzyıl başlarında klasik yerini büyük oranda cebir ile analize bırakmıştı. Öyleki bir çok matematikçi geleneksel geometriyi modern cebirin bazı bölümlerinin basit bir yorumu olarak görüyordu. Ancak bahusus XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ‘Öklit-dışı’ (non-Euclidean) geometrilerin ortaya çıkması, daha önce Dedekind, Cantor gibi matematikçilerin matematik kavramlarla ilgili yürüttükleri çalışmalarla birleşince, merkezinde Kant felsefesinin, özellikle Kant’ın mekan idrâkinin bulunduğu klasik kabulleri sorgulamaya zorladı. Yukarıda zikredilen dönemde vuku bulan çalışmalar yani ‘matematiğin temeli/temelleri nedir’ sorusu büyük oranda ‘matematik doğrunun tanımı nedir’ sorusuna bağlı olarak yürüdü; bu soruya ilişkin verilen cevaplar ise matematik nesnelerin mahiyetini sorgulayan ‘matematik nesneler nedir? sorusunu merkeze aldı. Bu soruların yanında, matematik ile fizik biliminin ilişkisi, matematik yapıların fizik dünyayı temsil etmesinin anlamı ve değeri gibi pek çok sorun gündeme geldi. Peano, Russell, Whitehead, Hilbert, Frege, Poincaré, Klein, Tarski, Gödel, Brouwer vb. bir çok matematikçi-filozofun eğildiği bu sorular, esasen, Öklit-dışı geometrilerin ortaya çıkmasıyla sarsılan ‘matematik bilginin güvenirliğini’ yeniden sağlamak için cevaplandırılması elzem sorulardı. Muhtelif düşünürlerin bu sorulara kendi felsefî yönelimlerine bağlı olarak ürettiği cevaplar, modern ve çağdaş matema... Devamı

Euclides Geometrisi

2010-08-06 14:07:00

1. XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyıl boyunca genel olarak matematiğin özel olarak geometrinin temelleri konusunda matematik felsefesi bağlamında pek çok çalışma yapıldı. Bu tarihten önce, özellikle geometri, XIX. yüzyıl başlarında klasik yerini büyük oranda cebir ile analize bırakmıştı. Öyleki bir çok matematikçi geleneksel geometriyi modern cebirin bazı bölümlerinin basit bir yorumu olarak görüyordu. Ancak bahusus XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ‘Öklit-dışı’ (non-Euclidean) geometrilerin ortaya çıkması, daha önce Dedekind, Cantor gibi matematikçilerin matematik kavramlarla ilgili yürüttükleri çalışmalarla birleşince, merkezinde Kant felsefesinin, özellikle Kant’ın mekan idrâkinin bulunduğu klasik kabulleri sorgulamaya zorladı. Yukarıda zikredilen dönemde vuku bulan çalışmalar yani ‘matematiğin temeli/temelleri nedir’ sorusu büyük oranda ‘matematik doğrunun tanımı nedir’ sorusuna bağlı olarak yürüdü; bu soruya ilişkin verilen cevaplar ise matematik nesnelerin mahiyetini sorgulayan ‘matematik nesneler nedir? sorusunu merkeze aldı. Bu soruların yanında, matematik ile fizik biliminin ilişkisi, matematik yapıların fizik dünyayı temsil etmesinin anlamı ve değeri gibi pek çok sorun gündeme geldi. Peano, Russell, Whitehead, Hilbert, Frege, Poincaré, Klein, Tarski, Gödel, Brouwer vb. bir çok matematikçi-filozofun eğildiği bu sorular, esasen, Öklit-dışı geometrilerin ortaya çıkmasıyla sarsılan ‘matematik bilginin güvenirliğini’ yeniden sağlamak için cevaplandırılması elzem sorulardı. Muhtelif düşünürlerin bu sorulara kendi felsefî yönelimlerine bağlı olarak ürettiği cevaplar, modern ve çağdaş matema... Devamı

resim

2010-07-30 15:13:00
resim | görsel 1
resim | görsel 2
resim | görsel 3
resim | görsel 4
resim | görsel 5
resim | görsel 6
resim | görsel 7
resim | görsel 8
resim | görsel 9
resim | görsel 10
resim | görsel 11
resim | görsel 12
resim | görsel 13
resim | görsel 14
resim | görsel 15
resim | görsel 16
resim | görsel 17
resim | görsel 18
resim | görsel 19
resim | görsel 20
resim | görsel 21
resim | görsel 22
resim | görsel 23
resim | görsel 24
resim | görsel 25
resim | görsel 26
resim | görsel 27
resim | görsel 28
resim | görsel 29
resim | görsel 30
resim | görsel 31
resim | görsel 32
resim | görsel 33
resim | görsel 34
resim | görsel 35
resim | görsel 36
resim | görsel 37
resim | görsel 38
resim | görsel 39
resim | görsel 40
resim | görsel 41
resim | görsel 42
resim | görsel 43
resim | görsel 44
resim | görsel 45
resim | görsel 46

resimler Devamı

TEMMUZ GELİR-GİDER

2010-07-30 14:56:00

KARABAY  APARTMANI TEMMUZ  2010 GELİR- GİDER  DÖKÜMÜ     NO GİDERİN NEVİ VE ALINDIĞI YERLER MİKTAR 1 GÖREVLİ  MAAŞI  646.50tl  + tazminat 50 Tl 696.5   TL 2 SİGORTA  251 tl +muhasebe ücreti 30  TL   TLF  03442142080 281   TL 3 ORTAK GİDER ELEKTRİK 118.10 TL 4 ORTAK GİDER  SU 96.20  TL 5 BİNA   İÇİ  MERDİVEN BOŞLUĞU 30KG PLASTİK VE 10KG YAĞLI  BOYA  MARŞAL SİLİKONLU                (Kıbrıs meydanı kanat boya) 197.5  TL 6 ASANSÖR  BAKIM  ÜCRETİ 35     TL   TOPLAM   GİDERLER    1425 TL   TOPLAM   GELİR        fark     + 3 tl   1428 TL    AİDAT              68   tl Kiracı Aidat         60   tl  68   TL  60  ... Devamı

KARABAY TEMMUZ AYI GELİR LİSTESİ

2010-07-30 14:43:00

                      KARABAY   TEMMUZ AYI GELİR LİSTESİ           1 ALİ RIZA UZUNLAR 60 2 ABDULKERİM TUFAN 68 3 ZÜLKAR KAŞKA 55 4 MEHMET BARDAKKIRAN 60 5 DAVUT GÖKÇE 68 6 ESHABİL BAŞKASAP 68 7 MEHMET İŞBAŞARIR 68 8 A.KİFAYET KARABAY 68 9 TUNCAY UĞUR  82 10 HAMDİ ATA   11 DERVİŞ KARABAY 73.5 12 HALUK BESLER 73.5 13 MEHMET KARABAY 73.5 14 RAMİZ ALTINKÖPRÜ 60 15 M.DURDU TEMİZEL 68 16 İSMAİL KOLUKISA 68 17 MEHMET ÇAĞMAN 68 18 ... Devamı

ANADOLU

2010-07-27 14:24:00
ANADOLU | görsel 1
ANADOLU | görsel 2
ANADOLU | görsel 3
ANADOLU | görsel 4
ANADOLU | görsel 5
ANADOLU | görsel 6
ANADOLU | görsel 7
ANADOLU | görsel 8
ANADOLU | görsel 9
ANADOLU | görsel 10
ANADOLU | görsel 11
ANADOLU | görsel 12
ANADOLU | görsel 13
ANADOLU | görsel 14
ANADOLU | görsel 15
ANADOLU | görsel 16
ANADOLU | görsel 17
ANADOLU | görsel 18
ANADOLU | görsel 19
ANADOLU | görsel 20
ANADOLU | görsel 21
ANADOLU | görsel 22
ANADOLU | görsel 23
ANADOLU | görsel 24
ANADOLU | görsel 25
ANADOLU | görsel 26
ANADOLU | görsel 27
ANADOLU | görsel 28
ANADOLU | görsel 29
ANADOLU | görsel 30
ANADOLU | görsel 31
ANADOLU | görsel 32
ANADOLU | görsel 33
ANADOLU | görsel 34
ANADOLU | görsel 35
ANADOLU | görsel 36
ANADOLU | görsel 37
ANADOLU | görsel 38
ANADOLU | görsel 39
ANADOLU | görsel 40
ANADOLU | görsel 41
ANADOLU | görsel 42
ANADOLU | görsel 43
ANADOLU | görsel 44
ANADOLU | görsel 45
ANADOLU | görsel 46
ANADOLU | görsel 47
ANADOLU | görsel 48
ANADOLU | görsel 49
ANADOLU | görsel 50
ANADOLU | görsel 51
ANADOLU | görsel 52
ANADOLU | görsel 53
ANADOLU | görsel 54
ANADOLU | görsel 55
ANADOLU | görsel 56
ANADOLU | görsel 57
ANADOLU | görsel 58
ANADOLU | görsel 59
ANADOLU | görsel 60
ANADOLU | görsel 61
ANADOLU | görsel 62
ANADOLU | görsel 63
ANADOLU | görsel 64
ANADOLU | görsel 65
ANADOLU | görsel 66
ANADOLU | görsel 67
ANADOLU | görsel 68
ANADOLU | görsel 69
ANADOLU | görsel 70
ANADOLU | görsel 71
ANADOLU | görsel 72
ANADOLU | görsel 73
ANADOLU | görsel 74
ANADOLU | görsel 75
ANADOLU | görsel 76
ANADOLU | görsel 77
ANADOLU | görsel 78
ANADOLU | görsel 79
ANADOLU | görsel 80
ANADOLU | görsel 81
ANADOLU | görsel 82
ANADOLU | görsel 83
ANADOLU | görsel 84
ANADOLU | görsel 85
ANADOLU | görsel 86
ANADOLU | görsel 87
ANADOLU | görsel 88
ANADOLU | görsel 89
ANADOLU | görsel 90
ANADOLU | görsel 91
ANADOLU | görsel 92
ANADOLU | görsel 93
ANADOLU | görsel 94
ANADOLU | görsel 95
ANADOLU | görsel 96
ANADOLU | görsel 97
ANADOLU | görsel 98

KARAYOLLARI Devamı

ibretlik olaylar

2010-07-26 00:38:00
ibretlik olaylar | görsel 1

EŞEK Bir gün, bir çiftçinin eşeği kuyuya düşer. Adam ne yapacağını düşünürken, hayvan saatlerce anırır. En sonunda çiftçi, hayvanın yaşlı olduğunu ve kuyunun da zaten kapanması gerektiğini düşünür ve eşeği çıkartmaya değmeyeceğine karar verir. Bütün komşularını yardıma çağırır. Her biri birer kürek alarak kuyuya toprak atmaya başlarlar. Eşek ne olduğunu fark edince, önce daha beter bağırmaya başlar. Sonra, herkesin şaşkınlığına, sesini keser. Birkaç kürek toprak daha attıktan sonra, çiftçi kuyuya bakar. Gözlerine inanamaz. Eşek, sırtına düşen her kürek toprakla müthiş bir şey yapmakta, toprağı aşağıya silkeleyerek yukarı çıkmasına basamak hazırlamaktadır. Bir süre sonra, komşular toprak atmaya devam edince, herkesin şaşkınlığı altında eşek, kuyunun kenarından dışarı bir adım atıp, koşarak uzaklaşır!   Hayat üzerinize hep toprak atacaktır; her türlü pislik ile. Kuyudan çıkmanın sırrı, bu pisliği silkeleyip bir adım yükselmektir.   Sıkıntılarımızın her biri bir adımdır. En derin kuyulardan bile yılmayarak, usanmayarak çıkabiliriz. Silkelenin ve biraz daha yukarı çıkın.   Mutluluğun 5 basit kuralını unutmayınız:     1. Kalbinizi nefretten arındırın - Affedin. 2. Düşüncelerinizi endişelerinizden arındırın - Çoğu zaten hiç gerçekleşmez. 3. Basit yaşayın ve elinizdekilerin kıymetini bilin. 4. Daha çok verin. 5. Daha az bekleyin. ... Devamı

ÖRNEK GÖRSELLER

2010-07-10 23:56:00
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 1
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 2
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 3
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 4
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 5
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 6
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 7
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 8
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 9
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 10
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 11
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 12
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 13
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 14
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 15
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 16
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 17
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 18
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 19
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 20
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 21
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 22
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 23
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 24
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 25
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 26
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 27
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 28
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 29
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 30
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 31
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 32
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 33
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 34
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 35
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 36
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 37
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 38
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 39
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 40
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 41
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 42
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 43
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 44
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 45
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 46
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 47
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 48
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 49
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 50
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 51
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 52
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 53
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 54
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 55
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 56
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 57
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 58
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 59
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 60
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 61
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 62
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 63
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 64
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 65
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 66
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 67
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 68
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 69
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 70
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 71
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 72
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 73
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 74
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 75
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 76
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 77
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 78
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 79
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 80
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 81
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 82
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 83
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 84
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 85
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 86
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 87
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 88
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 89
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 90
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 91
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 92
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 93
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 94
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 95
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 96
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 97
ÖRNEK GÖRSELLER | görsel 98

ÖRNEK GÖRSELLER Devamı

2010 HAZİRAN

2010-07-10 23:37:00

      KARABAY   APARTMANI 15 HAZİRAN  2010 GELİR- GİDER  DÖKÜMÜ   No GİDERİN NEVİ VE ALINDIĞI YERLER MİKTAR 1 GÖREVLİ  MAAŞI       620tl  + tazminat 50 Tl 670   TL 2 SİGORTA            251 tl +muhasebe ücreti 30 TL                                 muhasebe TLF   3442142080 281   TL 3 ORTAK GİDER ELEKTRİK 120.6  TL 4 ORTAK GİDER  SU 59.34  TL 5 Kömür külü nakliyesi    NAKLİYECİ 0 5316503087 Temizlik (çöp)poşeti çetka 25 kg  45tl   TEL 2321815 Boya  (bina girişi merdiven boşlukarı için marşlar 10kg Silikonlu  silinebilir boya) kanat ticaret kıbrıs meyd. 50tl TEL  2127547 ÇİM BİÇME MAKASI   8  TL 100              TL 45                 TL 50                   TL    8      TL ... Devamı

HAZİRAN 2010 GELİR-GİDER

2010-07-10 23:30:00

            KARABAY        APARTMANI       TEMMUZ  2010    GELİR- GİDER  DÖKÜMÜ     NO GİDERİN NEVİ VE ALINDIĞI YERLER MİKTAR 1 GÖREVLİ  MAAŞI  646.50tl  + tazminat 50 Tl 696.5   TL 2 SİGORTA  251 tl +muhasebe ücreti30 TL  TLF 2142080 281   TL 3 ORTAK GİDER ELEKTRİK 118.10 TL 4 ORTAK GİDER  SU 96.20  TL 5 BİNA   İÇİ  PLASTİK VE YAĞLI  BOYA  BOYA                (Kıbrıs meydanı kanat boya) 197.5  TL 6 ASANSÖR  BAKIM  ÜCRETİ 35     TL   TOPLAM   GİDERLER    1425 TL   TOPLAM   GELİR        fark     + 3 tl   1428 TL    AİDAT    68  TL                         ... Devamı

HAZİRAN 2010 GELİR-GİDER

2010-07-10 23:29:00

            KARABAY        APARTMANI       TEMMUZ  2010    GELİR- GİDER  DÖKÜMÜ     NO GİDERİN NEVİ VE ALINDIĞI YERLER MİKTAR 1 GÖREVLİ  MAAŞI  646.50tl  + tazminat 50 Tl 696.5   TL 2 SİGORTA  251 tl +muhasebe ücreti30 TL  TLF 2142080 281   TL 3 ORTAK GİDER ELEKTRİK 118.10 TL 4 ORTAK GİDER  SU 96.20  TL 5 BİNA   İÇİ  PLASTİK VE YAĞLI  BOYA  BOYA                (Kıbrıs meydanı kanat boya) 197.5  TL 6 ASANSÖR  BAKIM  ÜCRETİ 35     TL   TOPLAM   GİDERLER    1425 TL   TOPLAM   GELİR        fark     + 3 tl   1428 TL    AİDAT    68  TL                         ... Devamı

KARABAY APARTMANI TEMMUZ 2010

2010-07-10 16:19:00

KARABAY    APARTMANI                15 TEMMUZ  2010                   GELİR- GİDER  DÖKÜMÜ     NO GİDERİN NEVİ VE ALINDIĞI YERLER MİKTAR 1 GÖREVLİ  MAAŞI     646.50tl  + tazminat 50 Tl 696.5   TL 2 SİGORTA  251 tl +muhasebe ücreti30 TL    MUHASEBECİ   TLF  3442142080 281   TL 3 ORTAK GİDER ELEKTRİK     118.10 TL 4 ORTAK GİDER  SU Not :  Belediye  % 10 su iskantosu kapıcı tarafında aylık dolmuş ücreti olarak kullanılmakta  96.20  TL 5 BİNA   İÇİ  PLASTİK VE YAĞLI  BOYA                   (Kıbrıs meydanı kanat boya) 197.5  TL 6 ASANSÖR  BAKIM  ÜCRETİ Not : asansör bakım ücreti yıllık topluca 35     TL   TOPLAM   GİDERLER    1425 TL   TOPLAM   GELİR        fark ... Devamı

mayıs-gelir gider

2010-06-14 23:08:00

                          KARABAY APARTMANI MAYIS  2010 GELİR- GİDER  DÖKÜMÜ   NO GİDERİN NEVİ VE ALINDIĞI YERLER MİKTAR 1 GÖREVLİ  MAAŞI  620tl  + tazminat 50 Tl 670   TL 2 SİGORTA  251 tl +muhasebe ücreti30 TL  TLF 2142080 281   TL 3 ORTAK GİDER ELEKTRİK 136    TL 4 ORTAK GİDER  SU 30      TL 5 DOĞALGAZ ORTAK BORU BOYASI                  34  TL KÜÇÜK KAPI BABA ÜSTÜ  GRANİT                 50   TL 30 METRE SEYYAR KABLO                                34   TL  118    TL 6 ASANSÖR  BAKIM  ÜCRETİ 35     TL   TOPLAM   GİDERLER    1270   TOPLAM   GELİR    &nb... Devamı

ORTAK ALANLARIN KULLANIMI

2010-05-13 19:27:00

  BAZI DAİRE SAKİNLERİ (BİR DAİRE SADECE) BİNANIN ORTAK TOPRAK ALANLARINA   NANE BİBER VB  DİKEREK BUNLARI SULAMAK İÇİN BİNANIN ORTAK SUYUNU KULLANMAKTADIR  YAPILAN BU UYGULAMALAR ETİK DEĞİLDİR MÜSADE EDİLMEYECEKTİR Devamı

satılık daire KARABAY APARTMANI kahramanmaraş 5442446367 5.kat v

2010-05-13 13:37:00

karabay apartmanı satılık daire  kahramanmaraş 5443446367 kat 5 no 9  150000 tl kat 1 no 1  120000 tl Devamı

CEMAL ALİGÜL GAZ TESİSATI

2010-05-13 00:07:00

CEMAL ALİGÜL GAZ TESİSATI GAZ TESİSAT I    400  TL SU TESİSATI      150      TL GAZ KESİCİ        150   TL SAAT VE ABONELİK  315  TL ALİ RIZA BEY  7 AYLIK    7X450= KALAN PARA     2.135  TL BİNANIN ALACAĞI                                      1.KAT CEMEL ALİGÜL  BORCU                                    246  TL TOLAM BOR                                     ARALIK   83   TL                                    OCAK       80 TL                                     ŞUBAT                                     MART        9 TL                  &nb... Devamı

süs havuzu

2010-05-07 01:53:00
süs havuzu | görsel 1
süs havuzu | görsel 2
süs havuzu | görsel 3
süs havuzu | görsel 4
süs havuzu | görsel 5
süs havuzu | görsel 6
süs havuzu | görsel 7
süs havuzu | görsel 8
süs havuzu | görsel 9
süs havuzu | görsel 10
süs havuzu | görsel 11
süs havuzu | görsel 12
süs havuzu | görsel 13
süs havuzu | görsel 14
süs havuzu | görsel 15
süs havuzu | görsel 16
süs havuzu | görsel 17
süs havuzu | görsel 18
süs havuzu | görsel 19
süs havuzu | görsel 20
süs havuzu | görsel 21
süs havuzu | görsel 22
süs havuzu | görsel 23
süs havuzu | görsel 24
süs havuzu | görsel 25
süs havuzu | görsel 26
süs havuzu | görsel 27
süs havuzu | görsel 28
süs havuzu | görsel 29
süs havuzu | görsel 30
süs havuzu | görsel 31
süs havuzu | görsel 32
süs havuzu | görsel 33
süs havuzu | görsel 34
süs havuzu | görsel 35
süs havuzu | görsel 36
süs havuzu | görsel 37
süs havuzu | görsel 38
süs havuzu | görsel 39
süs havuzu | görsel 40
süs havuzu | görsel 41

SÜS HAVUZU Devamı